meet

Google Meet

1. Google Hangout Meeet

Google Hangout Meet is in eerste instantie een tool bedoeld om te kunnen vergaderen op afstand. Deze cursus richt zich echter op het op afstand online lesgeven.

Google Meet kan het volgende:

  • Een online ontmoeting met maximaal 100 personen met beeld en geluid.
  • Iedere deelnemer kan chatten of via de microfoon meepraten. Ondertussen bepaalt hij zelf of zijn camera aanstaat.
  • Iedere deelnemer kan een scherm delen wat op zijn of haar computer open staat.

Leerlingen vinden het niet moeilijk om deel te nemen en de tool is vrij stabiel.

Om Meet te gebruiken heeft u het volgende nodig:

  • Een Edictum account (dat kunt u bij de ICT-coördinator aanvragen).
  • Een laptop met een moderne browser, liefst met een Chrome browser. Safari kan ook. Firefox blijkt af en toe problemen te hebben met Google Meet. Met Edge gaat het niet.

Een tablet gebruiken kan ook maar is voor online lesgeven minder geschikt.

2. Een online les starten

Ga met een moderne browser zoals Chrome (deze werkt met deze app het beste) naar https://meet.google.com . U ziet het volgende:

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-22-16.png

Door op het plusje te klikken kunt u een online les aanmaken.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-35-59.png

Geef vervolgens toestemming voor de de volgende opties:

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-41-04.png

U kunt nu deelnemen of presenteren. Kies voor deelnemen.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-18_15-43-52.png

U kunt de link van de online les in het huiswerk van de desbetreffende les plaatsen. In onderstaande afbeelding ziet u hoe u de link kunt kopiëren.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-19_09-57-27.png

Zo'n link kunt u van tevoren aanmaken en er zelf aan het begin van de les ook op klikken. U kunt op deze wijze meerdere online lessen aanmaken. U kunt zelfs die link weer opnieuw gebruiken.

Handmatig toevoegen

Dit is een extra optie mocht bovenstaande aanpak om de een of andere reden niet werken. U mag dit ook overslaan als bovenstaande goed werkt.

Bij het handmatig toevoegen kunt u ook in één keer een hele lijst met (edictum) e-mailadressen plakken. Deze kunt u verkrijgen door in Magister een zogenaamde csv-file van een bepaalde klas te downloaden en met behulp van excel het edictum emailadres aanmaken in combinatie met het het leerlingnummer. We leggen dat niet al te nadrukkelijk uit maar laten dit zien aan de hand van enkele afbeeldingen.

Eerst downloaden als Excelbestand:

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-19_10-10-50.png

Vervolgens de emailadressen automatisch aanmaken met behulp van onderstaande formulie. Deze formule kopieert u naar de overige cellen met de vulgreep. Vervolgens kunt u de cellen kopiëren en als waarden (rechtermuisknop) naar een ander kolom kopiëren

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-19_11-46-08.png

De gekopieerde e-mailadressen kunt u nu in één keer in Google Meet plakken:

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-19_11-52-16.png

3. De les geven

Een van de dingen waar u rekening mee moet houden is dat leerlingen thuis zitten en zich misschien "veiliger" voelen om zich te misdragen. U kunt daarom vooraf het beste de volgende regels hanteren:

  • Je camera en microfoon zijn uit.
  • Je zet niets in de chat.
  • Tijdens het wachten op de start van de les communiceer je niet met elkaar.
  • Het is verboden om de link te delen en zo andere leerlingen van buiten de klas toe te laten. Dit kan leiden tot schorsing.

U  kunt dit ook vooraf op het scherm plaatsen middels een gedeeld venster zoals wordt uitgelegd in de volgende les.

De les starten

U heeft nu de link doorgegeven via het huiswerk en u ziet de leerlingen één voor één aan de rechterkant verschijnen. Voor deze instructie is er maar één leerling toegevoegd.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_13-27-39.png

U ziet uzelf bovenaan staan en daaronder één leerlng.

Op een gegeven ogenblik is iedereen in de les aanwezig. Het eerste wat u dan tegen leerlingen zegt is "zet je microfoon en camera uit". Bovenstaande leerlng heeft dit al gedaan. Dit is om bijgeluiden te voorkomen als u instructie geeft. De microfoon is uit te zetten door onderin het videoscherm te klikken.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_13-54-33.png

Het knopje met de telefoonhoorn is om de vergadering te verlaten.

U vertelt de leerlingen ook dat ze vragen kunnen stellen via de chat. Dat zit rechtsboven.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_13-58-43.png

4. Een scherm delen

U heeft ook de mogelijkheid om een scherm te delen. De leerling zien dan het scherm wat u deelt. Klik hiervoor weer op de onderstaande balk en klik op Nu presenteren.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_14-53-02.png

In principe neemt u daarna de optie Een venster zodat u controle heeft op wat u aan leerlingen laat zien. Stel dat u een Powerpoint wilt laten zien dan kiest u voor dat scherm. Kies niet voor het presentatiescherm maar voor het scherm waarin u de powerpoint bewerkt.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-06-41.png

U kunt nu met F5 de powerpoint starten. Hieronder ziet u wat leerlingen zien.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-18-45.jpg

De leerlingen kunnen zo'n presentatie groter maken door op de afbeelding van uw presentatie te klikken. De presentatie wordt groter als de pin is verdwenen.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-22-47.jpg

U kunt het gedeelde scherm ook rustig open laten staan en ondertussen vragen van de chat beantwoorden.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-28-51.jpg

Door handig te wisselen met alt-tab kunt u twee schermen tegelijk open hebben staan. Het beste is om dit te oefenen met een chromebook waarop u met een leerlingaccount inlogt in uw les (zo is deze les ook gemaakt). U kunt de ICT-coördinator vragen om hulp.

5. Een les opnemen

Onderin vindt u de menuknop van de instellingen. Hierin zit een knopje Meeting opnemen. Hiermee neemt u de les op. Het filmpje van de les wordt geplaatst in uw Google drive van edictum.

https://images.computational.nl/galleries/meet/2020-03-23_15-48-47.jpg